Νόμος 4685/20 - Άρθρο 132

Άρθρο 132: Νομιμοποίηση οικοπεδικής έκτασης και υφιστάμενων κτιρίων της πρώην Αμερικανικής Βάσης Νέας Μάκρης Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Χαρακτηρίζεται νομίμως υφιστάμενο κατά θέση, χρήση και δόμηση, το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών της πρώην Αμερικανικής Βάσης Νέας Μάκρης Αττικής, επί συνολικής οικοπεδικής έκτασης 36.920,52 m2, όπως απεικονίζεται σε φωτοσμίκρυνση στο τοπογραφικό διάγραμμα του Παραρτήματος IV και περικλείεται από τα στοιχεία Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η -Θ - Ι - Κ - Λ - Μ - Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ -Ψ - Ω Α1 - Β1 - Γ1 - Δ1 - Ε1 - Ζ1 - Η1 - Θ1- Α, με συνολική κάλυψη κτιριακών εγκαταστάσεων 10.003,57 m2 και συνολική δόμηση 10.597,87 m2

 

2. Η χρήση της ως άνω οικοπεδικής έκτασης και των εν αυτής κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών αφορά στη στέγαση του Κέντρου Ειδικών Εκπαιδεύσεων Πυροσβεστικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νέας Μάκρης.

 

3. Επί της ανωτέρω οικοπεδικής έκτασης δύναται να κατασκευάζονται ή να τοποθετούνται νέες υπαίθριες κατασκευές για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς και υπέργειες μηχανολογικές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία του Κέντρου. Στο πλαίσιο των επισκευών και ανακατασκευών των κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών, επιτρέπονται περιορισμένες αποκλίσεις του περιγράμματος των ως άνω κτιριακών εγκαταστάσεων με σκοπό τη διασφάλιση της αρχιτεκτονικής λειτουργικότητάς τους, χωρίς υπέρβαση της συνολικής κάλυψης της παραγράφου 1.

 

4. Οι προς έκδοση οικοδομικές άδειες εκδίδονται ατελώς από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού - Οικοδομικού Κανονισμού και Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός 30 ημερών από την υποβολή του οικείου φακέλου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.