Νόμος 4685/20 - Άρθρο 133

Άρθρο 133: Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας από τους Συνδέσμους Δήμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017) αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{2. Ειδικά για τα έτη 2017 έως και 2020, οι πόροι του άρθρου 259 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 86/Α/2010) μπορεί να κατανέμονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών απευθείας στους Συνδέσμους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.