Νόμος 4685/20 - Άρθρο 135

Άρθρο 135


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα εδάφια 16ο - 17ο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), όπως προστέθηκαν με την περίπτωση 2 παράγραφος I υποπαράγραφος I 2 της παραγράφου I του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Είναι δυνατή η υποβολή κοινού αιτήματος για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης στην Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη εταιρεία που αφορά σε περισσότερους σταθμούς του άρθρου 3 ή και του άρθρου 4, όταν η συνολική ισχύς αυτών ξεπερνά το όριο των 8 MW εφόσον η σύνδεση γίνεται μέσω νέου αποκλειστικού δικτύου και κατασκευή νέου υποσταθμού μέσης τάσης προς υψηλή. Με το αίτημα του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται ποιος από τους ενδιαφερομένους του προηγούμενου εδαφίου θα αναλάβει τη διαχείριση των έργων σύνδεσης του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και την ευθύνη για την υλοποίηση τους.}

 

2. Όπου το άρθρο 11 του νόμου 3468/2006 αναφέρεται σε δικαιούχο ή σε κάτοχο άδειας παραγωγής, νοείται παραγωγός του άρθρου 3 ή του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.