Νόμος 4685/20 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Επιτροπές Διαχείρισης των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, συγκροτούνται άμισθες τοπικές Επιτροπές Διαχείρισης, με πέντε έως ένδεκα μέλη, για την υποστήριξη της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στη διαχείριση μιας προστατευόμενης περιοχής ή ομάδας προστατευόμενων περιοχών. Κατ' εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να συγκροτήσει Επιτροπή Διαχείρισης με περισσότερα μέλη, εάν η προστατευόμενη περιοχή εκτείνεται σε δύο ή περισσότερες Περιφέρειες.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Επιτροπών Διαχείρισης.

 

2. Στην Επιτροπή Διαχείρισης συμμετέχουν ένας επιστήμονας εγνωσμένου κύρους με επαγγελματική ή ακαδημαϊκή εξειδίκευση στο αντικείμενο της διατήρησης της φύσης ή σε συναφές αντικείμενο, ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας, ένας εκπρόσωπος του Δήμου ή των Δήμων στην περιοχή των οποίων βρίσκεται η προστατευόμενη περιοχή ή το μεγαλύτερο μέρος της, εκπρόσωποι των αρμόδιων αρχών (δασικής υπηρεσίας και λιμενικού σώματος), ένας εκπρόσωπος περιβαλλοντικής οργάνωσης του άρθρου 41 εάν δραστηριοποιείται στην περιοχή αυτή, εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων των βασικότερων παραγωγικών τομέων της περιοχής και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής εκπρόσωποι άλλων δημόσιων υπηρεσιών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, παραγωγικών και επαγγελματικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

 

3. Η Επιτροπή Διαχείρισης συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο. Η λειτουργία των Επιτροπών Διαχείρισης αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε Προϊσταμένου της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών αναλαμβάνει τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Επιτροπών Διαχείρισης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.