Νόμος 4685/20 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Μητρώο ΜΚΟ και Φορέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καταρτίζει μητρώο των περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων, οι οποίοι δύνανται να συμμετέχουν στα Μνημόνια Συνεργασίας του άρθρου 38.

 

2. Στο μητρώο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής δύνανται να εγγράφονται Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως Σωματεία μη κερδοσκοπικά, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), Κοινωφελή Ιδρύματα στην Ελλάδα και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.), εφόσον περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής, καθώς και συμπράξεις όλων των ανωτέρω φορέων.

 

3. Η διαδικασία, τα κριτήρια εγγραφής και διαγραφής, τα ασυμβίβαστα, καθώς και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο μητρώο, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Το Μητρώο δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

 

4. Οι δράσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων της παραγράφου 1 δεν πρέπει να αντιβαίνουν στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της Χάρτας δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Οικουμενικής Διακήρυξης του ΟΗΕ, του Εθνικού Συντάγματος και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.