Νόμος 4688/20 - Άρθρο 62

Άρθρο 62: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

α) Τα εδάφια πρώτο, τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του νόμου 3409/2005 (ΦΕΚ 273/Α/2005).

 

β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

γ) Η περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 3766/2009 (ΦΕΚ 102/Α/2009), με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 63.

 

δ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 37 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012).

 

ε) Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενό του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.