Νόμος 4690/20 - Άρθρο 73

Άρθρο 73: Ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 15-07-2020, οι Επιτροπές Ενστάσεων κατά την εξέταση των ενστάσεων της παραγράφου 9 του άρθρου 2 και του άρθρου 7 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995) και των αιτήσεων διόρθωσης της παραγράφου 4)α του άρθρου 6 του νόμου 2308/1995, οι οποίες παραπέμπονται από το γραφείο κτηματογράφησης αυτεπαγγέλτως στην Επιτροπή προς κρίση και αφορούν μελέτες κτηματογράφησης, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων: α) δύνανται να συνεδριάζουν κατά τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 429/2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 850/Β/2020) και β) οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι τεχνικοί σύμβουλοι, κατά την εξέταση των υποθέσεών τους, δεν παρίστανται ενώπιον της Επιτροπής και υποχρεούνται μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ορισθείσας συνεδρίασης να προσκομίσουν στο γραφείο κτηματογράφησης τον φάκελο της υπόθεσής τους. Το γραφείο κτηματογράφησης διαβιβάζει αμελλητί στην αρμόδια Επιτροπή τον φάκελο της υπόθεσης.

 

2. Από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020) διαγράφονται οι λέξεις Βριλησσίων και Πειραιά.

 

3. Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 226Α του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018), διαγράφονται οι λέξεις με έδρα εντός των ορίων της κάθε Περιφέρειας που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.