Νόμος 551/77 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υπόγειοι σταθμοί αυτοκινήτων μικρού και μέσου μεγέθους ως ορίζονται κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 455/1976 περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων κ.λ.π. κατασκευασθέντες προς εξυπηρέτησιν των αναγκών του κτιρίου ένθα στεγάζονται, κατά παράβασιν των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και μη αντικείμενοι εις τις διατάξεις του παρόντος, χαρακτηρίζονται ως μη κατεδαφιστέοι δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου κατά τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 410/1968, εφ' όσον δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειαν της κατασκευής.

 

Εις τις περιπτώσεις αυτές η εξάμηνος προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου 410/1968 άρχεται από της ισχύος του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.