Νόμος 551/77 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επί εξάμηνο από της ισχύος του παρόντος Νόμου δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος ως αυτή αντικαταστάθηκε υπό του άρθρου 1 παράγραφος 2 του αναγκαστικού νόμου 625/1968 δύνανται να τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του, εις εκτέλεσιν του άρθρου 9 του νόμου 3275/1955 περί απαγορεύσεως επεκτάσεως σχεδίου ρυμοτομίας λεκανοπεδίου Αθηνών και περί όρων δομήσεως σε αυτό εκδοθέντος από 30-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί όρων δομήσεως εν Αθήναις, περιοριστικά και μόνον δια την ρύθμιση των υψών και την επιβολή κανόνων αποσκοπούντων εις την αισθητική της πόλεως κατά μήκος της Λεωφόρου Αρδηττού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.