Νόμος 653/77 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πράξεις αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας που έχουν συνταχθεί και κυρωθεί νομικώς κατά τις μέχρις της ενάρξεως ισχύος του παρόντος διατάξεις, εξακολουθούν ισχύουσες.

 

2. Πράξεις αναλογισμού κυρωθείσες εις περιπτώσεις καθ' ας επισπεύδων την σύνταξιν των είναι το Δημόσιον χωρίς όμως να έχουν παρακατατεθεί οι αποζημιώσεις μέχρι δημοσιεύσεως του παρόντος, ανασυντάσσονται εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος.

 

Εις τις περιπτώσεις αυτές δύναται το Δημόσιον να καταβάλει τις αποζημιώσεις βάσει των κυρωθεισών ως άνω πράξεων, οι καταβαλλόμενες δε αποζημιώσεις συμψηφίζονται κατά την σύνταξη ξανά των πράξεων αναλογισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος.

 

3. Πράξεις αναλογισμού που έχουν συνταχθεί μεν κατά τις μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος σχετικές διατάξεις και μη κυρωθείσες εισέτι, ανασυντάσσονται, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος.

 

4. Το άρθρο 5 εφαρμόζεται επί εγκεκριμένων ήδη σχεδίων πόλεων, επιφυλασσομένων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.