Νόμος 666/77 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Παράταση προθεσμιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παρέχεται νέα ετησία προθεσμία αρχομένη από της ισχύος του παρόντος δια την εφαρμογήν του άρθρου 39 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3784/1957 περί καταργήσεως του Υδραυλικού Ταμείου Βοιωτικού Κηφισού, υπαγωγής των έργων Βοιωτικού Κηφισού εις τον Οργανισμό Κωπαΐδας και άλλων τινών διατάξεων οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται και επί των καθολικών ή ειδικών διαδόχων των περί ων το άρθρον τούτο παραιτηθέντων ή διαγραφέντων κληρούχων.

 

2. Η κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 προθεσμία παρατείνεται εφ' ης έληξε και επί εν εισέτι έτος από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος.

 

3. Κληρούχοι μεταναστεύσαντες εις το Εξωτερικόν προς εξεύρεση εργασίας δεν κηρύσσονται έκπτωτοι του παραχωρηθέντος εις αυτούς γεωργικού κλήρου ή οικοπέδου, εφ' όσον εντός προθεσμίας καθοριζομένης υπό της Επιτροπής απαλλοτριώσεων μη δυναμένης να υπερβεί τα τρία έτη, επιστρέψουν εις τον συνοικισμό των και εκμεταλλευθούν τον γεωργικό κλήρο των συστηματικώς δι' αυτοκαλλιέργειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.