Νόμος 742/77 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επί των επιχειρήσεων των εγκαθιστάμενων εντός των Βιομηχανικών Περιοχών, συμφώνως προς τις διατάξεις του νόμου 4458/1965 περί Βιομηχανικών Περιοχών, ως ούτος τροποποιείται δια του παρόντος, δεν απαιτείται η τήρησις της υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 159/1975 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου [Ν] 4171/1961 περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθηση της αναπτύξεως της οικονομίας της Χώρας προβλεπομένης διαδικασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.