Νόμος 947/79 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Κρίσεις Συμβουλίου Δημοσίων Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο, κατά τα προηγούμενα άρθρα, σχηματισθείς φάκελλος της μελέτης μετά των ενστάσεων και της εκθέσεως της αρμοδίας υπηρεσίας εισάγεται εις το Συμβούλιον Δημοσίων Έργων προς γνωμοδότηση.

 

2. Το Συμβούλιον Δημοσίων Έργων δύναται προ της οριστικής κρίσεως αυτού να ζητήσει παρά της αρμοδίας υπηρεσίας ή του επισπεύδοντος Δήμου ή Κοινότητος ή ιδιώτη, την υποβολή διευκρινήσεων ή συμπληρωματικών στοιχείων ή πληροφοριών ή την εκπόνηση συμπληρωματικής μελέτης.

 

3. Το Συμβούλιον Δημοσίων Έργων δύναται, είτε να γνωμοδοτήσει θετικώς ή αρνητικώς επί του σχεδίου ή προτάσεως ή αιτήσεως, είτε και να προτείνει επί μέρους τροποποιήσεις ή περιορισμό των ορίων της οικιστικής περιοχής, ιδία εάν η έκτασις αυτή είναι δυσαναλόγως μεγάλη εν σχέσει προς την έκταση της ήδη υφισταμένης εν τη περιφέρεια του αυτού Δήμου ή Κοινότητος αστικής περιοχής (υφισταμένου σχεδίου πόλεως) σε συνδυασμό και προς τις οικιστικές ανάγκες των κατοίκων, ή εάν ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως οικιστικής αντίκειται προς τους όρους προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.