Νόμος 947/79 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Αίτηση ιδιώτη ή νομικού προσώπου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η αίτησις ιδιώτη η νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου περί χαρακτηρισμού περιοχής τινός ως οικιστικής υποβάλλεται εις το Υπουργείον Δημοσίων Έργων, συνοδευομένη υπό της, κατά το άρθρο 8 του παρόντος νόμου μελέτης και δηλώσεως των εν τη περιοχή ιδιοκτητών, οι οποίοι αποτελούν την πλειοψηφία του όλου αριθμού των ιδιοκτητών της περιοχής και των οποίων οι ιδιοκτησίες καλύπτουν τα τρία τέταρτα τουλάχιστον της επιφανείας ταύτης, ότι συμφωνούν προς τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως οικιστικής και προς το περιεχόμενον της υποβαλλομένης μελέτης. Η μελέτη αυτή αποστέλλεται υπό της αρμοδίας υπηρεσίας εις την οικεία νομαρχία, ως και εις τον οικείον δήμο ή κοινότητα προς γνωμοδότηση, τηρουμένων περαιτέρω των εις τις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 10 οριζομένων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.