Νόμος 947/79 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Έννοια οικιστικής περιοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως οικιστική περιοχή χαρακτηρίζεται δια του κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου προεδρικού διατάγματος εδαφική έκτασις, η οποία,ως εκ της θέσεώς της και της φυσικής διαμορφώσεως του εδάφους και των κρατουσών εις αυτήν συνθηκών, δύναται να χρησιμοποιηθεί προς οικοδόμηση και την δι' αυτής εξυπηρέτησιν της διαβιώσεως και της οργανωμένης κοινωνικής ζωής και παραγωγικής δραστηριότητος του ανθρώπου.

 

2. Η οικιστική περιοχή δύναται να περιλαμβάνει και εξυπηρετεί μίαν ή περισσότερους χρήσεις γης, ως αυτές καθορίζονται εις το επόμενο άρθρο.

 

3. Εις την έννοια της οικιστικής περιοχής δεν περιλαμβάνονται εκτάσεις υπαγόμενες εις ίδιον νομοθετικό καθεστώς, που αποκλείει την χρήσιν των προς οικιστικούς σκοπούς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.