Νόμος 947/79 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Εταιρείες μικτής οικονομίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δυο βαθμίδων, η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μαζί ή χωριστά, μπορούν να συμβάλλονται με ενδιαφερόμενες εταιρείες ενεργού πολεοδομίας ή οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή και ιδιώτες - ιδιοκτήτες ακινήτων που περιλαμβάνονται σε ορισμένη ζώνη ενεργού πολεοδομίας και να συγκροτούν εταιρεία μικτής οικονομίας που έχει αποκλειστικό σκοπό τη μελέτη και εκτέλεση των έργων ανάπτυξης ή αναμόρφωσης της ζώνης αυτής, ενδεχομένως δε και την αγορά ή πώληση ή εκμετάλλευση των ακινήτων που περιλαμβάνονται στη ζώνη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999).

 

2. Οι ούτω συνιστώμενες εταιρείες αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Το Δημόσιον εκπροσωπείται δια την συμμετοχή εις τις ως άνω εταιρείας υπό του Υπουργού Δημοσίων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999).

 

3. Το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δυο βαθμίδων, η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και όσα άλλα νομικά πρόσωπα μπορούν να συμβάλλονται με αυτά κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για να συγκροτήσουν εταιρεία μικτής οικονομίας, η οποία έχει αντικείμενο την αναμόρφωση ή ανάπτυξη ζώνης ενεργού πολεοδομίας, οφείλουν να αναλάβουν και να διατηρούν ανά πάσα στιγμή το 34% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999).

 

4. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού, Εσωτερικών, Εμπορίου και Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι ειδικοί όροι συστάσεως και λειτουργίας των ως άνω εταιρειών μικτής οικονομίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.