Νόμος 947/79 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Νομική προσωπικότητα και ευθύνη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου αναγκαστικοί οικοδομικοί συνεταιρισμοί που συγκροτούνται είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δεν έχουν δε εμπορική ιδιότητα.

 

2. Δια τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού έναντι τρίτων και εφ' όσον δια την ικανοποίηση των δανειστών δεν επαρκεί η περιουσία του συνεταιρισμού, ευθύνονται εις ολόκληρον και τα μέλη του μέχρι της αξίας της ιδιοκτησίας εκάστου. Οι δανειστές μέλους του συνεταιρισμού δεν έχουν δικαίωμα επί της περιουσίας του συνεταιρισμού ή των ιδιοκτησιών των άλλων μελών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.