Νόμος 947/79 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Εκτίμηση αξίας ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκτίμησις της αξίας των συν-εισφερομένων εις τον αστικό αναδασμό ιδιοκτησιών ενεργείται επί τη βάσει των στοιχείων της κτηματογράφησης εν όψει και των συνθηκών της αγοράς γης εις την περιοχήν, υπό επιτροπής αποτελούμενης εξ ενός προέδρου διοικητικού πρωτοδικείου ή του νομίμου αναπληρωτού του, ενός ανωτέρου υπαλλήλου της πολεοδομικής υπηρεσίας και ενός οικονομικού εφόρου και αναφέρεται εις τον χρόνον δημοσιεύσεως του κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγματος.

 

2. Ο τρόπος συγκροτήσεως της επιτροπής, τα του διορισμού αναπληρωματικών μελών, τα της ενώπιον αυτής διαδικασίας, τα ειδικότερα στοιχεία και κριτήρια εκτιμήσεως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια δια την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, καθορίζονται δια προεδρικού διατάγματος, εκδιδομένου με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Δημοσίων Έργων.

 

3. Τυχόν αμφισβητήσεις του ύψους της κατά την παράγραφο 1 καθοριζομένης αξίας, επιλύονται δικαστικώς μετά την εκτέλεσιν του αναδασμού και την παραχώρηση του νέου ακινήτου εις τον ενιστάμενο ιδιοκτήτη και μόνον δια την τυχόν διαφορά αξίας τού αρχικού ακινήτου έναντι του παραχωρουμένου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.