Νόμος 947/79 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Μη άρτια οικόπεδα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δια των κατά το άρθρο 54 πράξεων εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και κατά τους όρους ταύτης, επιτρέπεται όπως οι ιδιοκτησίες οι οποίες συμφώνως προς την ως άνω μελέτη υπολείπονται του ελαχίστου εμβαδού των οικοπέδων της περιοχής:

 

α) Προσκυρώνονται εις τους όμορους.

β) Συνενώνονται υποχρεωτικώς μετ' άλλων ιδιοκτησιών προς δημιουργίαν ενιαίων εξ αδιαιρέτου ανηκουσών εις τους ιδιοκτήτες αυτών ιδιοκτησιών.

γ) Ανταλλάσσονται υποχρεωτικώς με ίσης αξίας ακίνητα ή ιδανικά μερίδια ή τμήματα κατ' όροφο ιδιοκτησίας της περιοχής ταύτης δι' αντιπαροχής.

δ) Απαλλοτριώνονται κατά τους όρους του άρθρου 22.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.