Νόμος 947/79 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Οικοδομικοί συνεταιρισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Γεωργίας και Δημοσίων Έργων, εντός έξι μηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου, θέλει αναμορφωθεί και ενοποιηθεί η νομοθεσία περί οικοδομικών συνεταιρισμών επί τω τέλει προσαρμογής αυτής προς τις διατάξεις του άρθρου 24 τού Συντάγματος και του παρόντος νόμου και του εκσυγχρονισμού του τρόπου οργανώσεως, διοικήσεως και λειτουργίας αυτών εντός του πλαισίου της γενικότερης οικιστικής πολιτικής και αναπτύξεως.

 

2. Από της εκδόσεως του κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάγματος ή εποπτεία των οικοδομικών συνεταιρισμών περιέρχεται εις τον Υπουργόν Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.