Νόμος 947/79 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Ειδικά κίνητρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός τριών το πολύ μηνών από της δημοσιεύσεως του κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγματος εκδίδεται απόφασις του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί διαθέσεως ορισμένου κονδυλίου ή περί παροχής οικονομικής ενισχύσεως εις τον οικείον δήμο ή κοινότητα ή τον ανάδοχο φορέα αναπτύξεως ή αναμορφώσεως της οικιστικής περιοχής δια την κάλυψη μέρους των βασικών δαπανών εφαρμογής της σχετικής μελέτης. Το ύψος της επιχορηγήσεως ταύτης, επιμεριζόμενης δια της αυτής αποφάσεως κατά τις εις την περιοχήν περιλαμβανόμενες ζώνες καθορίζεται εν συναρτήσει προς την έκταση της οικιστικής περιοχής ή της οικείας ζώνης και επί τη βάσει κλίμακας συντελεστών. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου τη με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Δημοσίων Έργων καθορίζονται τα κλιμάκια των συντελεστών της συνεισφοράς του Δημοσίου κατά ζώνες της οικιστικής περιοχής και κατά περιοχές της χώρας, ως και πάσα λεπτομέρεια δια τον τρόπον καταβολής των οικείων ποσών με την πρόοδο των εργασιών αναπτύξεως ή αναμορφώσεως της περιοχής και του ελέγχου δια την χρησιμοποίηση αυτών προς τους σκοπούς δι' ους διατίθενται.

 

2. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, οι τράπεζες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου χρηματοδοτούνται στεγαστικά προγράμματα ή παρέχοντα μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα στεγαστικά δάνεια εν γένει, κατευθύνουν την ενεργούμενη υπ' αυτών δανειοδότηση προς χρηματοδότηση προγραμμάτων ενεργού πολεοδομίας, ή αστικού αναδασμού ή προς αγορά κατοικιών μιας ή επαγγελματικής στέγης εις ζώνες ενεργού πολεοδομίας κατά προτεραιότητα, συμφώνως προς αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.