Νόμος 973/79 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Απαλλαγές και προνόμια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 10, η Εταιρία απαλλάσσεται εκ παντός δημοτικού ή κοινοτικού φόρου ή τέλους, εκ των τελών χαρτοσήμου ως και εκ πάσης εισφοράς, κρατήσεως ή δικαιώματος υπέρ τρίτων.

 

2. Η Εταιρία απολαύει όλων των διοικητικών, οικονομικών, δασμολογικών και δικαστικών ατελειών και των δικονομικού και ουσιαστικού δικαίου προνομίων, ως αυτό τούτο το Δημόσιον.

 

3. Δια την είσπραξη των εσόδων της Εταιρίας εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις του [Π] Κώδικα περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.