Νόμος 973/79 - Άρθρο 13a

Άρθρο 13Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια Προεδρικού Διατάγματος, με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να συγκροτούνται Επιτροπές και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και η λειτουργία αυτών, ως και η θητεία των μελών αυτών.

 

2. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος των ως άνω Επιτροπών, η αποζημίωσις των μελών και του Γραμματέως αυτών.

 

3. Χρέη Γραμματέως εκτελεί υπάλληλος της Εταιρείας οριζόμενος δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1160/1981 (ΦΕΚ 147/Α/1981).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.