Νόμος 973/79 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Διοίκηση και αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, όλα τα κατά το άρθρο 2 του Νόμου τούτου ακίνητα του Δημοσίου αρμοδιότητος του Υπουργείου Οικονομικών περιέρχονται αυτοδικαίως εις την διοίκησιν της Εταιρίας. Η διοίκησις των ακινήτων αρμοδιότητος των Υπουργείων Γεωργίας και Εθνικής Αμύνης περιέρχεται εις την Εταιρία άμα τη κοινοποιήσει αυτή της οικείας αποφάσεως, περί της οποίας η παράγραφος 3 του άρθρου 2.

 

2. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, υποχρεούνται να αποστείλουν εις την Εταιρία κατάστασιν των καταγεγραμμένων εις τα τηρούμενα παρ' αυτές βιβλία ακινήτων του Δημοσίου εντός τριμήνου από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου. Εις την κατάστασιν αυτήν θα μνημονεύεται απαραιτήτως το νομικό και πραγματικό καθεστώς εκάστου ακινήτου.

 

3. Την αυτήν ως άνω υποχρέωσιν έχουν οι ανωτέρω Υπηρεσίες και δια παν ακίνητο που περιέρχεται το πρώτον και καθ' οιονδήποτε τρόπον εις την κυριότητα του Δημοσίου, και ενημερώνουν πάντοτε την Εταιρία δια πάσαν μεταβολή, ήτις θα σημειώνεται εις την κατάστασιν των ακινήτων του Δημοσίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.