Νόμος 999/79 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εις τον κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου συντονισμό υπάγονται τα έργα του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και παντός εν γένει Οργανισμού κοινής ωφελείας, ιδία δε:

 

α) της Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων (ΕΕΥ)

β) του Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΟΑΠ)

γ) του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

δ) της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού

ε) της Δημοτικής Επιχειρήσεως Φωταερίου Αθηνών (ΔΕΦΑ).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.