Νόμος 999/79 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια τις περιπτώσεις κατασκευής νέας οδού, ανακατασκευής, βελτιώσεως, ή συντηρήσεως υφισταμένης οδού, εντός του πλάτους της οποίας υφίστανται εγκαταστάσεις δικτύων των Οργανισμών του άρθρου 2 και ανεξαρτήτως της υπάρξεως προγράμματος ανακατασκευής των δικτύων αυτών, οι Οργανισμοί αυτοί υποχρεούνται δαπάναις των εις την εξ υπαρχής κατασκευήν των δικτύων των κατά τρόπον που πληρεί τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των εις εκτέλεσιν αυτού προεδρικών διαταγμάτων, εφ' όσον υφίσταται προς τούτο ανάγκη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 57 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2010).

 

2. Η εναρμόνισις των εκτελούμενων εργασιών οδοποιίας και ανακατασκευής δικτύων Οργανισμών του άρθρου 2 θα γίνεται υπό των οικείων φορέων υπό τις οδηγίες της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία θα επιλύει παν σχετικό πρόβλημα ή δυσχέρεια που ανακύπτει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.