Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 54

Άρθρο 54


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις ορισμένες περιπτώσεις, που θα κανονιστούν δια βασιλικού διατάγματος, και ιδίως προκειμένου περί των υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 23 προβλεπομένων εγκαταστάσεων, δύναται προς έκδοση της σχετικής αδείας ν' απαιτείται η προηγουμένη κατάθεσις χρηματικής εγγυήσεως, ης το ποσόν ορίζεται εκάστοτε αναλόγως του εκτελεστέου έργου. Η εγγύησις αυτή επιστρέφεται εις τον καταθέτη μόνον εφόσον βεβαιωθεί η εμπρόθεσμος και συμφώνως προς τους όρους της χορηγηθείσης αδείας εκτέλεσις του έργου, εν εναντία δε περιπτώσει καταπίπτει εις βάρος αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.