Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 69

Άρθρο 69


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την υπό του Δημοσίου εκτέλεσιν των κατά τα άρθρα 60, 62 και 63 κατεδαφίσεων και την εν γένει συνοδά των διατάξεων αυτών επέμβασιν αυτού εις ξένες ιδιοκτησίας αποκλείονται τα προσωρινά μέτρα, ουδέ δύνανται οι περί εκτελέσεως των ανωτέρω κατεδαφίσεων και λοιπών επεμβάσεων αποφάσεις της διοικήσεως να μεταβληθούν ή ακυρωθούν υπό οιωνδήποτε δικαστικών αποφάσεων, τα δε κατά το προηγούμενο άρθρο συντασσόμενα, πρωτόκολλα, μετά την κύρωσή των, αποτελούν πλήρη απόδειξη των σε αυτές αναφερομένων γεγονότων.

 

2. Εις περίπτωσιν οιασδήποτε αμφιβολίας περί της έννοιας και ως προς τις προ της ισχύος του παρόντος διατάγματος γενόμενες των περί σχεδίων των πόλεων και οικοδομών εν γένει διατάξεων.

 

3. Ο υπουργός της Συγκοινωνίας κανονίζει τις λεπτομέρειες της σχετικής τη εφαρμογή των άρθρων 60, 62, 63, 64, 65, 68 και 69 διαδικασίας.

 

4. Η ισχύς των ποινικών διατάξεων των άρθρων 66 και 67 άρχεται μετά πεντάμηνο από της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος, του επί της Συγκοινωνίας υπουργού δυναμένου δι' αποφάσεώς του να θέτει αυτές μονομερώς δι' ορισμένες πόλεις, κώμες κ.λ.π. εν ισχύ και προ της παρελεύσεως του πενταμήνου τούτου. Πάντως αυτές εφαρμόζονται μόνον δια τις από της ισχύος αυτών γινόμενες παραβάσεις του διατάγματος τούτου και οιωνδήποτε ετέρων παρεμφερών περί σχεδίων των πόλεων και οικοδομών εν γένει διατάξεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.