Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 76

Άρθρο 76


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις ας περιπτώσεις προβλέπονται κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος οποιεσδήποτε προσκλήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινοποιήσεις οιωνδήποτε εγγράφων προς τοιαύτα πρόσωπα, αυτές δύναται να είναι και γενικές (άνευ ονομαστική μνείας των εις ους αφορούν).

 

2. Των κατά το παρόν διάταγμα προσκλήσεων και κοινοποιήσεων θεωρούνται ότι έλαβαν πλήρη γνώσιν οι ενδιαφερόμενοι και μόνον αν αυτές δημοσιεύθηκαν εις δύο εκ των εφημερίδων του ημερησίου τύπου ή και μόνον εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Πάντως τον τρόπον των κατά τα ανωτέρω προσκλήσεων και ειδοποιήσεων, καθ' ας περιπτώσεις ούτος δεν καθορίζεται λεπτομερώς στο παρόν διάταγμα, κανονίζει ο επί της Συγκοινωνίας υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.