Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 172

Άρθρο 172: Υποχρεωτικός καθορισμός δρομολογιακών γραμμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δι' αποφάσεων του Υπουργού εκδιδομένων προ της υπό της διατάξεως της παραγράφου 2 του προηγουμένου άρθρου προβλεπομένης προθεσμίας δύνανται να καθορίζονται επί κυρίων δρομολογιακών γραμμών δια την χειμερινήν, θερινή ή ενιαύσιον δρομολογιακή περίοδον:

 

α) η σειρά προσεγγίσεως εις τους λιμένας εκάστης δρομολογιακής γραμμής,

β) η απαιτούμενη πυκνότης δρομολογίων,

γ) το ωράριον εκτελέσεως των δρομολογίων.

 

2. Τα ανωτέρω στοιχεία δύνανται να καθορίζονται κεχωρισμένως ή αθροιστικώς δια μέρος ή το σύνολον των κατά τις διατάξεις του άρθρου 170 καθορισθησομένων κυρίων δρομολογιακών γραμμών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.