Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Ελάχιστα όρια αρτιότητας οικοπέδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων εις τις περιοχές των οικισμών του Κράτους όπου η δόμησις γίνεται κατά το συνεχές οικοδομικό σύστημα ορίζονται εις 10 m δια το πρόσωπον, 15 m δια το βάθος και 200 m2 δια το εμβαδόν.

 

2. Κατά την έγκριση νέων σχεδίων ή επεκτάσεων υφισταμένων σχεδίων οικισμών δεν επιτρέπεται ο καθορισμός ορίων εμβαδού και διαστάσεων οικοπέδων μικρότερων των υπό της προηγουμένης παραγράφου 1 καθοριζομένων άτινα είναι και τα κατώτατα όρια της παρεκκλίσεως όταν δια του κανόνος καθορίζονται μείζονα τούτων. Εξαίρεσις δύναται να γίνει μόνον δια οικόπεδα υφισταμένων εντασσομένων εις σχέδιον πόλεως.

 

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1, οικόπεδα εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων της Χώρας, άτινα έχουν κατά την δημοσίευση του παρόντος τα υπό ειδικών διατάξεων δι' αυτά καθορισθέντα τυχόν μικρότερα όρια εμβαδού και διαστάσεων, είτε κατά κανόνα είτε κατά παρέκκλιση τυγχάνουν άρτια και δομήσιμα εντός των περιοχών των σχεδίων δι' ας θεσπίσθηκαν τα μικρότερα ταύτα όρια.

 

4. Διατάξεις που καθορίζουν εις περιοχές του συνεχούς οικοδομικού συστήματος ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων μεγαλύτερα των δια της παραγράφου 1 καθοριζομένων εξακολουθούν να ισχύουν.

 

5. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, δύναται να καθορισθούν όρια αρτιότητας μικρότερα των προβλεπομένων υπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εις περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, δι' οικόπεδα προϋφιστάμενα της ισχύος του παρόντος και έχοντος εμβαδόν και διαστάσεως μικρότερα των προβλεπομένων υπό της ως άνω παραγράφου 1 εφ' όσον ταύτα αποτελούν τουλάχιστον, το 1/4 του αριθμού των οικοπέδων Οικοδομικού Τετραγώνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 720/1977 (ΦΕΚ 297/Α/1977).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.