Προεδρικό διάταγμα 10/4/81

ΠΔ 10-04-1981: Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως βιομηχανικών περιοχών της Χώρας κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 10-04-1981: Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως βιομηχανικών περιοχών της Χώρας κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών, (ΦΕΚ 227/Δ/1981), 20-04-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 742/1977 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 4458/1965 περί βιομηχανικών περιοχών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 319/Α/1977) και ειδικότερα του άρθρου 4, παράγραφοι 2 και 3 αυτού.

 

2. Την υπό της Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως και υπό του Διοικητού αυτής θεωρηθείσα μελέτη όρων δομήσεως βιομηχανικών περιοχών.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 1) αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 275/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Βιομηχανίας και Ενέργειας και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Βιομηχανίας και Ενέργειας, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 10-04-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Οι Υπουργοί.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.