Προεδρικό διάταγμα 10/7/86d - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το άρθρο 1 του από 16-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 458/Δ/1985) προστίθεται άρθρο 2 ως κατωτέρω και τα επόμενα άρθρα αριθμούνται αντίστοιχα 3, 4, 5, 6 και 7.

 

{Η περιοχή της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος υπάγεται στην εισφορά σε γη των παραγράφων 4 και επόμενες του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.