Προεδρικό διάταγμα 10/8/81

ΠΔ 10-08-1981: Περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως οικοπέδων τινών των ρυμοτομικών σχεδίων Βούλας και Βουλιαγμένης (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα της 10-08-1981: Περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως οικοπέδων τινών των ρυμοτομικών σχεδίων Βούλας και Βουλιαγμένης (Αττικής), (ΦΕΚ 508/Δ/1981), 15-09-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 1) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 38/1979 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

5. Την υπ' αριθμόν 1029/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

6. Την υπ' αριθμόν 748/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

1. Τροποποιείται το άρθρο 1 του από 24-07-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστών και όρων δομήσεως εις περιοχές του Λεκανοπεδίου (Αττικής) (ΦΕΚ 376/Δ/1978) κατά τα σε αυτό μνηνευόμενα διαγράμματα (υπ' αριθμόν Γ/22249/1978 πράξις του Γενικού Διευθυντού Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων) καθοριζομένων νέων ορίων μεταξύ των τομέων Χ εις τον τομέα ΧΙ, ως εμφαίνεται εις το υπό του Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμόν Γ/34896/1981 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:5000, του οποίου συνοπτικό αντίτυπον δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

2. Τροποποιούνται κάποιοι όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων της περιοχής Αγίου Νικολάου της ευρισκομένης εντός των ρυμοτομικών σχεδίων Βούλας και Βουλιαγμένης, η οποία υπάγεται δια της παραγράφου 1 του ανώτατος συντελεστής δομήσεως και το ανώτατον ύψος τα οποία καθορίζονται ως ακολούθως:

 

1. Ανώτατος Συντελεστής δομήσεως 0,6.

2. Ανώτατος επιτρεπόμενος ύψος των κτιρίων 10,50 m.

 

pd.10.8.81

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 10-08-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.