Προεδρικό διάταγμα 24/7/78 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθορίζονται συντελεστές δομήσεως των οικοπέδων περιοχών του Λεκανοπεδίου Αττικής κατά τομείς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VΙ, VΙΙ, VΙΙΙ, ΙΧ, Χ, ΧI, ΧΙΙ, ΧΙΙΙ, ΧIV και XV, ως εμφαίνονται εις τα υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού τεθεωρημένα δια της υπ' αριθμού Γ/22249/1978 πράξεως αυτού πέντε (5) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα υπό κλίμακα 1:10.000 των οποίων συνοπτικά αντίτυπα δημοσιεύονται μετά του παρόντος ως κάτωθι:

 

Τομεύς

Μέγιστος συντελεστής δομήσεως

I

3,60

II

3,00

III

2,60

IV

2,40

V

2,00

VI

1,80

VII

1,40

VIII

1,20

IX

1,00

X

0,80

XI

0,60

XII

0,40

XIII

0,30

XIV

0,15

XV

0,05

 

pd.24.7.78.1

 

pd.24.7.78.2

 

pd.24.7.78.3

pd.30.4.80c

 

pd.24.7.78.5

 

2. Ο ως άνω καθοριζόμενος τομεύς ΧV περιλαμβάνει την περιοχήν μεταξύ του πέρατος του ισχύοντος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και της θαλάσσης κατά μήκος όλης της ακτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από 30-04-1980 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 295/Δ/1980), με το από 10-08-1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 484/Δ/1981), με το από 10-08-1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 508/Δ/1981).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.