Προεδρικό διάταγμα 110/01 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Αιγαίου συνιστάται μία Γενική Διεύθυνση που συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

 

α) Διεύθυνση Περιβάλλοντος

β) Διεύθυνση Πολιτισμού

γ) Διεύθυνση Μεταφορών

δ) Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού

ε) Διεύθυνση Προγραμμάτων, Μελετών και Έργων

στ) Διεύθυνση Γενικών Υποθέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση προγραμματίζει και συντονίζει τη δράση των επί μέρους οργανικών μονάδων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.