Προεδρικό διάταγμα 110/01 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διεύθυνση Περιβάλλοντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα:

 

α) Τμήμα Α' Παραδοσιακών Οικισμών.

β) Τμήμα Β' Διατηρητέων κτιρίων - Περιοχών Ιστορικού Ενδιαφέροντος και Φυσικού Κάλλους.

γ) Περιφερειακά Τμήματα και Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς.

 

2. Η Διεύθυνση έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ

των Τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Α' Παραδοσιακών Οικισμών

 

Το Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α) Το χαρακτηρισμό οικισμών ή τμημάτων αυτών ως παραδοσιακών λόγω του ιδιαίτερου ιστορικού, λαογραφικού, πολεοδομικού, αισθητικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα τους και τη θέσπιση όρων και περιορισμών

δόμησης αυτών.

 

β) Τον καθορισμό των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης, καθώς και την έγκριση ή τροποποίηση των σχεδίων πόλεων και πολεοδομικών μελετών των χαρακτηρισμένων ως παραδοσιακών οικισμών αυτών.

 

γ) Την αναστολή σε οικισμούς ή περιοχές αυτών κάθε εργασίας ανέγερσης νέων κτιρίων, κατεδάφισης, επισκευής, προσθήκης, αλλαγής εξωτερικής εμφάνισης υφισταμένων κτιρίων, ως και κάθε εργασίας υποδομής του οικισμού, όταν πρόκειται να συνταχθεί οριστική πολεοδομική μελέτη ή και κανονισμός δόμησης.

 

β) Τμήμα Β' Διατηρητέων κτιρίων - Περιοχών Ιστορικού Ενδιαφέροντος και Φυσικού Κάλλους.

 

Το Τμήμα αυτό έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α) Την ενεργοποίηση και εναρμόνιση της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα του περιβάλλοντος στο χώρο του Αιγαίου καθώς και τη συλλογή, μελέτη και επεξεργασία στοιχείων, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, για την κατάρτιση προγραμμάτων για την αξιοποίηση και την προβολή του φυσικού κάλλους.

 

β) Την μέριμνα για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την προστασία των περιοχών φυσικού κάλλους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περιλαμβανομένου του χαρακτηρισμού τόπων ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, καθώς και τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτούς.

 

γ) Την προστασία των τόπων που χαρακτηρίζονται ή έχουν ήδη χαρακτηρισθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικοί, καθώς και τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτούς.

 

δ) Τον χαρακτηρισμό κτιρίων και λοιπών οικιστικών στοιχείων ως διατηρητέων καθώς και τη θέσπιση όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.