Προεδρικό διάταγμα 110/01 - Άρθρο 44

Άρθρο 44


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε όποιους κλάδους περιλαμβάνονται περισσότερες από μία ειδικότητες, οι θέσεις κατά ειδικότητα ορίζονται με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων αυτών.

 

2. Τα προσόντα διορισμού σε θέσεις των προηγουμένων κλάδων καθορίζονται από το προσοντολόγιο προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 όπως ισχύει, κάθε φορά.

 

Επιπρόσθετα απαιτούνται:

 

α) για το κλάδο ΠΕ2 Οικονομολόγων μεταπτυχιακό δίπλωμα οικονομικής επιστήμης τουλάχιστον 1 ακαδημαϊκού έτους και άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας,

 

β) για τον κλάδο ΠΕ5 Πληροφορικής, εξειδίκευση σε θέματα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέματα ανάπτυξης εφαρμογών με σχεσιακές βάσεις δεδομένων και διαχείριση δικτύων.

 

3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού ορισμένη γνώση ή εμπειρία, αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

4. Στις περιπτώσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού ξένη γλώσσα αυτή προσδιορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων αυτών. Η γνώση της γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως ισχύει κάθε φορά.

 

5. Οι προσωρινές θέσεις, σε όποιο κλάδο αυτές αναφέρονται, καταργούνται όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθούν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.