Προεδρικό διάταγμα 110/01 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Διαβάθμιση Θέσεων Προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Από τις θέσεις του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού 1 θέση ορίζεται στο βαθμό Διευθυντή.

 

β) Από τις θέσεις του κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών 1 θέση ορίζεται στο βαθμό Διευθυντή.

 

γ) Οι λοιπές θέσεις κάθε κλάδου διαβαθμίζονται στους ενιαίους βαθμούς κατά κατηγορία ως εξής:

 

κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Δ' έως Α'
κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης από Ε' έως Β'

 

2. Οι θέσεις στους βαθμούς Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή εκτός βαθμολογικής κλίμακας ορίζονται ως εξής:

 

1 θέση βαθμού Γενικού Διευθυντή για τους κλάδους ΠΕ1 Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ2 Οικονομολόγων - Κοινωνιολόγων ή ΠΕ3 Μηχανικών ή ΠΕ4 Γεωτεχνικών ή ΠΕ8 Ειδικοτήτων ή ΠΕ9 Περιβάλλοντος
5 θέσεις βαθμού Διευθυντή για τους κλάδους ΠΕ1 Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ2 Οικονομολόγων - Κοινωνιολόγων ή ΠΕ3 Μηχανικών ή ΠΕ4 Γεωτεχνικών ή ΠΕ6 Αρχαιολόγων ή ΠΕ8 Ειδικοτήτων ή ΠΕ9 Περιβάλλοντος, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 50 περιπτώσεις 2)γ έως 2)ζ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.