Προεδρικό διάταγμα 110/01 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Σύνθεση υπηρεσιακών μονάδων ως Παράρτημα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο Τμήμα του παρόντος διατάγματος το κατωτέρω παράρτημα το οποίο έχει ως εξής:

 

Παράρτημα σύνθεση υπηρεσίας

 

Παράρτημα σύνθεσης υπηρεσιακών μονάδων (ΠΣΥΜ) Υπουργείου Αιγαίου

 

Διάκριση θέσεων μόνιμου και ειδικού επιστημονικού προσωπικού κατά κατηγορία εκπαίδευσης και κλάδο

Οργανικές μονάδες

Π

Ε

1

Π

Ε

2

Π

Ε

3

Π

Ε

4

Π

Ε

5

Π

Ε

6

Π

Ε

7

Π

Ε

8

Π

Ε

9

Τ

Ε

1

Τ

Ε

2

Τ

Ε

3

Τ

Ε

4

Τ

Ε

5

Τ

Ε

6

Τ

Ε

7

Δ

Ε

1

Δ

Ε

2

Δ

Ε

3

Δ

Ε

4

Δ

Ε

5

Δ

Ε

6

Δ

Ε

7

Υ

Ε

1

Υ

Ε

2

Ειδικό

Επιστημονικό

Προσωπικό

Σύνολο θέσεων κατά μονάδα

Γενική Διεύθυνση

1

ή 1

ή 1

ή 1

 

 

 

ή 1

ή 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατανομή

I Διεύθυνση Περιβάλλοντος

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Τμήμα Α: Παραδοσιακών οικισμών

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

3

9

Τμήμα Β: Διατηρητέων κτιρίων - περιοχών ιστορικού ενδιαφέροντος & φυσικού κάλλους

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

6

Τμήμα Λέσβου

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5

Τμήμα Σάμου

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Τμήμα Χίου

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

Τμήμα Ρόδου

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

Τμήμα Σύρου

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5

Γραφείο Κάρπαθου

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Γραφείο Κω

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Γραφείο Καλύμνου

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Γραφείο Νάξου

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Γραφείο Θήρας

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Γραφείο Μήλου

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Γραφείο Λήμνου

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Γραφείο Ικαρίας

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Σύνολο θέσεων κατά κλάδο

-

-

21

-

-

-

-

-

6

-

-

13

-

-

-

1

2

-

1

-

-

-

-

-

-

9

53

II Διεύθυνση Πολιτισμού

1

ή 1

 

 

 

ή 1

 

ή 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατανομή

Τμήμα Α' προβολής πολιτισμού

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Τμήμα Β' πολιτικής & κοινωνικής ανάπτυξης

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

III Διεύθυνση Μεταφορών

1

ή 1

ή 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατανομή

Τμήμα Α: Ακτοπλοϊκού δικτύου

1

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5

Τμήμα Β: Άγονων γραμμών

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

IV Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Τμήμα Α: Προσωπικού & Διοικητικού Οργάνωσης

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Τμήμα Β: Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

8

Τμήμα Γ: Πληροφορικής

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

1

6

Τμήμα Δ: Γραμματείας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

 

 

2

1

2

2

1

 

15

Τμήμα Ε: Διοικητικής Υποβοήθησης

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

1

 

5

V Διεύθυνση Προγραμμάτων, Μελετών Έργων

 

1

ή 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατανομή

Τμήμα Α' Προγραμμάτων και Επενδύσεων

 

1

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Τμήμα Β' Μελετών & Έργων

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

VI Διεύθυνση ΠΑΜ - ΠΣΕΑ

1

 

ή 1

ή 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατανομή

Τμήμα Α' Πολιτικής κινητοποίησης

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Τμήμα Β' Πολιτικής Άμυνας

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

Σύνολο θέσεων κατά κλάδο

10

3

8

2

1

1

-

4

-

2

2

6

1

1

1

-

17

4

3

3

2

1

3

2

2

3

82

VII Διεύθυνση Γενικών Υποθέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων

1

ή 1

ή 1

ή 1

 

 

 

ή 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατανομή

Τμήμα Α' Γεν Υποθέσεων

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Τμήμα Β' Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων

1

1

 

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

7

Αυτοτελές τμήμα Νομικού Συντονισμού & Κοινοτικού Ελέγχου

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

Αυτοτελές τμήμα Ποιότητας Υπηρεσιών & Εξυπηρέτησης Πολίτη

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Σύνολο θέσεων κατά κλάδο

3

2

1

2

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

2

15

Γενικό Σύνολο

13

5

30

4

1

1

1

5

6

2

2

19

1

1

1

1

22

4

4

3

2

1

3

2

3

14

151

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.