Προεδρικό διάταγμα 110/01 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Αιγαίου, παρίσταται υπάλληλος Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ2 Οικονομολόγων - Κοινωνιολόγων ή ΠΕ3 Μηχανικών ή ΠΕ4 Γεωτεχνικών ή ΠΕ8 Ειδικοτήτων ή ΠΕ9 Περιβάλλοντος.

 

2. α) Στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού.

 

β) Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών

 

γ) Στη Διεύθυνση Πολιτισμού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ2 Οικονομολόγων - Κοινωνιολόγων ή ΠΕ6 Αρχαιολόγων ή ΠΕ8 Ειδικοτήτων.

 

δ) Στη Διεύθυνση Μεταφορών προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ2 Οικονομολόγων - Κοινωνιολόγων ή ΠΕ3 Μηχανικών.

 

ε) Στη Διεύθυνση Προγραμμάτων, Μελετών και Έργων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ2 Οικονομολόγων - Κοινωνιολόγων ή ΠΕ3 Μηχανικών.

 

στ) Στη Διεύθυνση Γενικών Υποθέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ2 Οικονομολόγων - Κοινωνιολόγων ή ΠΕ3 Μηχανικών ή ΠΕ4 Γεωτεχνικών.

 

ζ) Στη Διεύθυνση ΠΑΜ-ΠΣΕΑ προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ3 Μηχανικών ή ΠΕ4 Γεωτεχνικών.

 

2. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων και στα Γραφεία των Τμημάτων, καθώς και στα αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

 

α) Στο Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών.

 

β) Στο Τμήμα Διατηρητέων κτιρίων - Περιοχών Ιστορικού Ενδιαφέροντος και Φυσικού Κάλλους προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών.

 

γ) Τμήμα Προβολής Πολιτισμού, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ6 Αρχαιολόγων ή ΠΕ8 Ειδικοτήτων.

 

δ) Τμήμα Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ2 Κοινωνιολόγων.

 

ε) Τμήμα Ακτοπλοϊκού Δικτύου, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ3 Μηχανικών ή ΤΕ3 Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΤΕ1 Αξιωματικών Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

στ) Τμήμα Άγονων Γραμμών, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ2 Οικονομολόγων ή ΤΕ3 Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΤΕ1 Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού.

 

ζ) Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ8 Ειδικοτήτων.

 

η) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ2 Διοικητικού Λογιστικού.

 

θ) Τμήμα Πληροφορικής, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ5 Πληροφορικής ή ΤΕ5 Πληροφορικής.

 

ι) Τμήμα Γραμματείας, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ2 Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ1 Διοικητικού Λογιστικού.

 

ι)α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΔΕ1 Διοικητικού Λογιστικού.

 

ι)β) Τμήμα Προγραμμάτων και Επενδύσεων, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ2 Οικονομολόγων ή ΠΕ3 Μηχανικών ή ΠΕ4 Γεωτεχνικών ή ΠΕ8 Εκπαιδευτικών.

 

ι)γ) Τμήμα Μελετών και Έργων, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών.

 

ι)δ) Τμήμα Γενικών Υποθέσεων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ2 Οικονομολόγων - Κοινωνιολόγων ή ΠΕ3 Μηχανικών ή ΠΕ4 Γεωτεχνικών.

 

ι)ε) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων ή ΠΕ8 Ειδικοτήτων.

 

ι)στ) Τμήμα Πολιτικής Κινητοποίησης, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ3 Μηχανικών ή ΠΕ4 Γεωτεχνικών ή ΤΕ3 Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ1 Διοικητικού Λογιστικού.

 

ι)ζ) Τμήμα Πολιτικής Άμυνας, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ3 Μηχανικών ή ΠΕ4 Γεωτεχνικών ή ΤΕ3 Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ1 Διοικητικού Λογιστικού.

 

ι)η) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού.

 

ι)θ) Αυτοτελές Τμήμα Ποιότητας Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΔΕ1 Διοικητικού - Λογιστικού.

 

κ) Στα Τμήματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών.

 

κ)α) Στα Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 3409/2005 (ΦΕΚ 273/Α/2005), με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 265/2003 (ΦΕΚ 237/Α/2003)

 

3. Στη θέση του Συντονιστή της Διεύθυνσης ΠΑΜ - ΠΣΕΑ του Υπουργείου Αιγαίου τοποθετούνται Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος που είναι στην ενεργό υπηρεσία ή ανακαλούνται από την εφεδρεία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.