Προεδρικό διάταγμα 111/04 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τρόπος υπολογισμού αριθμού θέσεων στάθμευσης και αναγωγής του σε επιφάνεια χώρου στάθμευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης ανάλογα με τη χρήση και το μέγεθος του κτιρίου υπολογίζεται ως εξής;

 

Διαιρείται το σύνολο των επιφανειών κάθε χρήσης του κτιρίου ή των επί μέρους στοιχείων της χρήσης (αριθμός αιθουσών, κλινών ή θέσεων θεατών) με τα αντίστοιχα μεγέθη, που κατά περίπτωση απαιτούνται για μια θέση σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα 2 ή 3.

 

Όταν το δεκαδικό μέρος του πηλίκου είναι μεγαλύτερο ή ίσον του 0,5 προστίθεται μία θέση, ενώ όταν είναι μικρότερο του 0,5 δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

Οι θέσεις που προκύπτουν από κάθε χρήση προστίθενται και αποτελούν τον συνολικό αριθμό θέσεων.

 

2. Οι επιφάνειες των κοινοχρήστων χώρων των κτιρίων δεν προσμετρώνται για τον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης.

 

3. Σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσεως κτιρίων, που υφίστανται νόμιμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρείται ότι έχει εξασφαλιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στην υφισταμένη χρήση, ο οποίος και αφαιρείται από αυτόν που προκύπτει για τη νέα χρήση βάσει του άρθρου 3.

 

4. Απαλλάσσονται της κατά τον νόμου 960/1979 υποχρέωσης εξασφάλισης θέσεων στάθμευσης προσθήκες σε ύψος ή σε επέκταση κτιρίων που υφίστανται νόμιμα προ του νόμου 960/1979, εφόσον αυτές προορίζονται για χρήση κατοικίας και έχουν επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 100 m2. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται μόνο για την πρώτη πραγματοποιούμενη μετά την ισχύ του νόμου 960/1979 προσθήκη.

 

5. Ο τρόπος αναγωγής του αριθμού των επιβαλλόμενων ανά κτίριο θέσεων σε επιφάνεια χώρου στάθμευσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα:

 

α. στην απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 98728/7722/1992 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια (ΦΕΚ 167/Δ/1992), εφόσον η χωρητικότητα των χώρων είναι μέχρι και 30 θέσεων ή

 

β. στο προεδρικό διάταγμα 455/1976 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων κ.λ.π. (ΦΕΚ 169/Δ/1976), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 326/1991 (ΦΕΚ 117/Α/1991), εφόσον η χωρητικότητα των χώρων είναι μεγαλύτερη.

 

6. Ειδικά για τις περιπτώσεις κατασκευής χώρων στάθμευσης που λειτουργούν αποκλειστικά με μηχανικά μέσα αποθήκευσης οχημάτων (μηχανικοί χώροι στάθμευσης), η απαιτούμενη συνολική επιφάνεια και το μέγεθος του χώρου στάθμευσης προκύπτει με βάση τα στοιχεία του εγκεκριμένου τύπου του κατασκευαζόμενου χώρου στάθμευσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.