Προεδρικό διάταγμα 111/04 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Πρόσθετοι όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περιπτώσεις υπεραγορών, πολυκαταστημάτων και εμπορικών κέντρων επιβάλλεται η εξασφάλιση ποσοστού τουλάχιστον 50% των θέσεων στάθμευσης στο αυτό ακίνητο ή σε όμορο αυτού.

 

2. Όταν οι είσοδοι ή οι έξοδοι των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων βρίσκονται σε πεζόδρομους ή παιδότοπους, ο αριθμός των θέσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του απαιτούμενου για την εξυπηρέτηση των κτιρίων, τα οποία έχουν πρόσωπο μόνο στο συγκεκριμένο πεζόδρομο ή παιδότοπο.

 

3. Όταν οι είσοδοι ή οι έξοδοι των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων απέχουν λιγότερο των 30 m από σηματοδοτούμενο κόμβο και βρίσκονται στην κύρια οδό, για την οποία επιβλήθηκε η σηματοδότηση, η χωρητικότητα των χώρων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 15 θέσεων. Η παραπάνω απόσταση μετράται από τον άξονα της πλησιέστερης εισόδου ή εξόδου του χώρου στάθμευσης μέχρι τον πλησιέστερο σηματοδότη του κόμβου.

 

4. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων: εφόσον οι είσοδοι ή έξοδοι τους βρίσκονται σε οδούς πλάτους μικρότερου των 7,50 m. Το πλάτος αυτό μετράται από οικοδομική σε οικοδομική γραμμή αφού προστεθεί και η τυχόν οπισθοχώρηση του ισογείου του κτιρίου, μόνο για το οικόπεδο στο οποίο γίνεται η οπισθοχώρηση. Το παραπάνω πλάτος μετράται κατά τη θέση εισόδου και εξόδου του χώρου στάθμευσης και σε μήκος πρόσοψης 6 m.

 

5. Ειδικές διατάξεις με τις οποίες επιβάλλονται σε συγκεκριμένες περιοχές ή τμήματα αυτών ή σε συγκεκριμένες θέσεις, πλατείες, οδούς, πεζόδρομους ή και μεμονωμένα οικόπεδα πρόσθετοι περιορισμοί ή απαγορεύσεις ως προς τη δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος διατάγματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.