Προεδρικό διάταγμα 111/88 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊστάμενη Αρχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:

 

α) Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι οι αρμόδιοι τομείς. Κλιμάκια ή άλλες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με την επιφύλαξη λήψης της απόφασης από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις οργανωτικές και καταστατικές διατάξεις της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

 

β) Προϊστάμενη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με την επιφύλαξη λήψης της απόφασης από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις οργανωτικές και καταστατικές διατάξεις της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.