Προεδρικό διάταγμα 111/88 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Επιτροπή Προεπιλογής - Εισήγησης για ανάθεση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθρου 21 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 μπορεί να ορίζεται ότι η Επιτροπή αυτή ασκεί και τα καθήκοντα της Επιτροπής Προεπιλογής.

 

2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού του άρθρου 21 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 ασκεί και τα καθήκοντα της Επιτροπής Εισήγησης για ανάθεση ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του έργου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.