Προεδρικό διάταγμα 1184/81

ΠΔ 1184/1981: Περί αντικαταστάσεως διατάξεών τινών του βασιλικού διατάγματος 465/1970 περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών, και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 1184/1981: Περί αντικαταστάσεως διατάξεών τινών του βασιλικού διατάγματος 465/1970 περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών, και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών, (ΦΕΚ 295/Α/1981), 07-10-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3334/1955 περί μεταφοράς αγαθών επί κόμιστρο δια τρίτροχων φορτηγών αυτοκινήτων και τροποποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων αναφερόμενων σε θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και β) του άρθρου 1 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεως μετά των οδών.

 

2. Την υπ' αριθμόν 1367/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Συγκοινωνίας, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Εν Αθήναις τη 29-09-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Οι Υπουργοί.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.