Προεδρικό διάταγμα 1184/81 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος καταργείται το προεδρικό διάταγμα 122/1978 περί συμπληρώσεως των διατάξεων των υπ' αριθμών 465/1970 και 548/1971 βασιλικών διαταγμάτων.

 

2. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι την έναρξη της ισχύος του διατάγματος αυτού, βάσει του κατά την προηγούμενη παράγραφο καταργουμένου προεδρικού διατάγματος 122/1978, εξετάζονται και προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου με βάση τις προγενέστερες διατάξεις, έστω και αν οι σχετικές εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί μετά τη λήξη της άδειας ίδρυσης και των παρατάσεών της και με την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση ευρείας εξυπηρετήσεως του κοινού (εστιατόριο, αναψυκτήριο κ.λ.π.) λειτουργεί με νόμιμη κυκλοφοριακή σύνδεση με την οδό. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970). Η έκδοση της άδειας λειτουργίας των πρατηρίων αυτών θα γίνει μέχρι τέλος του 1985 μετά την υποβολή των απαιτουμένων δικαιολογητικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος 53/1985 (ΦΕΚ 19/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.