Προεδρικό διάταγμα 118/06 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η εγκατάσταση και χρήση υπέργειων δεξαμενών πετρελαίου θέρμανσης ή φωτιστικού συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης χωρητικότητας 20 m3, σε πρατήρια υγρών καυσίμων επιτρέπεται εκτός οικισμών και σε ζώνη πέραν των 500 m από τα όριά τους.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως και εντός οικισμών, καθώς και σε ζώνη μέχρι 500 m από τα όρια των οικισμών, απαγορεύεται η εγκατάσταση και χρήση υπέργειων δεξαμενών πετρελαίου θέρμανσης ή φωτιστικού σε πρατήρια υγρών καυσίμων. Κατ εξαίρεση, σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων επιτρέπεται η εγκατάσταση και χρήση υπέργειων δεξαμενών συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης χωρητικότητας 20 m3}

 

3. Στο τέλος του άρθρου 11 του βασιλικού διατάγματος 465/1970, προστίθεται εδάφιο ι, ως εξής:

 

{Επιτρέπεται η απευθείας, από την υπέργεια ή υπόγεια δεξαμενή, τροφοδοσία αντλίας παροχής πετρελαίου ή και η τροφοδοσία αντλητικού συγκροτήματος, για μετάγγιση πετρελαίου σε βυτιοφόρα οχήματα" καθώς και η χρήση φορητού ή σταθερού αντλητικού συγκροτήματος, ακόμη και υπό μορφή μικρής κλίμακας γεμιστηρίου, για τη μετάγγιση του πετρελαίου σε βυτιοφόρα οχήματα, σύμφωνα με την σχετική μελέτη Μηχανολόγου Μηχανικού.}

 

4. Στο τέλος του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981, προστίθεται εδάφιο ζ, ως εξής:

 

{Επιτρέπεται η απευθείας, από την υπέργεια ή υπόγεια δεξαμενή, τροφοδοσία αντλίας παροχής πετρελαίου ή και η τροφοδοσία αντλητικού συγκροτήματος, για μετάγγιση πετρελαίου σε βυτιοφόρα οχήματα καθώς και η χρήση φορητού ή σταθερού αντλητικού συγκροτήματος, ακόμη και υπό μορφή μικρής κλίμακας γεμιστηρίου, για τη μετάγγιση του πετρελαίου σε βυτιοφόρα οχήματα, σύμφωνα με την σχετική μελέτη Μηχανολόγου Μηχανικού.}

 

5. Η στάθμευση βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 5 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999) (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 104/1999 (ΦΕΚ 113/Α/1999) όπως ισχύει Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας [ΕΟΚ] 1994/55/ΕΚ της 21-11-1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.