Προεδρικό διάταγμα 11/10/80 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι όροι και περιορισμοί δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητος Σαγιάδος και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών αυτής διέπονται υπό των διατάξεων του αχό 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εντός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και έκτος των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 538/Δ/1978).

 

2. H ελαχίστη απόστασις των κτιρίων από της γραμμής αιγιαλού ορίζεται εις 60 m.

 

3. Δια την αυτήν ως άνω περιοχήν ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου Β του άρθρου 2 πλην των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 15 και 17 αυτού. Ειδικότερα δια την μεταξύ του οικισμού της παράγραφος 2 του άρθρου 1 του παρόντος και της παραλίας περιοχή έχει εφαρμογήν η παράγραφος 17 του άρθρου 2.

 

4. Επιτρέπεται ή χορήγηση άδειας επισκευής δια την συντήρηση και αποκατάσταση παλαιών κτιρίων, αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικές, κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Έλεγχου έστω και εάν τούτο αντίκειται εις τις διατάξεις των όρων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Η ύπαρξις και η θέση της παλαιάς οικοδομής εντός του γηπέδου δα αποδεικνύεται δια φωτογραφιών, θεωρημένων υπό της Κοινοτικής Αρχής.

 

5. Προ πάσης εργασίας που αφορά εις την διαμόρφωση, τροποποίηση ή ανάπλαση ελευθέρων χώρων ή προ της χαράξεως Κοινοτικής οδού εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητος Σαγιάδος απαιτείται προηγουμένως η έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.