Προεδρικό διάταγμα 11/1/85b

ΠΔ 11-01-1985: Καθορισμός ζωνών προστασίας στην ευρύτερη περιοχή του Φρουρίου Χλεμούτσι της Κοινότητας Κάστρου (νομού Ηλείας) και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 11-01-1985: Καθορισμός ζωνών προστασίας στην ευρύτερη περιοχή του Φρουρίου Χλεμούτσι της Κοινότητας Κάστρου (νομού Ηλείας) και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτής, (ΦΕΚ 47/Δ/1985), 22-02-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9, 11, 14 και 17.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα τα άρθρα 80 και 125.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 75724/1151/1983 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κωδικοποίηση και συμπλήρωση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος κ.λ.π. (ΦΕΚ 767/Β/1983) και ειδικότερα το άρθρο 5.

 

5. Τις υπ' αριθμόν 17/1983 και 58/1983 πράξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάστρου.

 

6. Την υπ' αριθμόν 759/1983 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος..

 

7. Την υπ' αριθμόν 625/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και Επιστημών, αποφασίζουμε :

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 11-01-1985

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.